ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ה', י’ בסיון תשע”ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מצגת.ppt