ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ד', יג’ בכסלו תשע”ט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מאמר ד"ה ביום עשתי עשר יום נשיא לבני אשר י"א ניסן ה'תשל"א י"ל בקונטרס י"א ניסן ה'תשמ"ט

להורדה: ביום עשתי עשר יום.pdf מאמרים נוספים לחודש ניסן: מאמר ד"ה ביום השני ה'תשל"ב , קונטרס ב' ניסן תנש"א מאמר ד"ה ונחה עליו רוח הוי', אחרון של פסח ה'תשכ"ה