ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להורדה:מאמר ד"ה כימי צאתך מארץ מצרים ה'תשי"ב - חדש ד"ה ביום עשתי עשר נשיא לבני אשר י"א ניסן ה'תשל"א מאמר ד"ה ביום השני ה'תשל"ב , קונטרס ב' ניסן תנש"א מאמר ד"ה ונחה עליו רוח הוי', אחרון של פסח ה'תשכ"ה מאמר ד"ה כי ישאלך בנך תשל"ח