ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ש', ט’ באדר תשע”ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"ועבדתם את הוי"ה אלוקיכם" - עבודת ה' הנדרשת על-פי חסידות ישוב הסתירות בחז"ל האם עבודת ה' משפיעה בעליונים

להורדת המאמר: לא תהיה משכלה.pdf מאמרים לחודש אדר