ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ג', טו’ בסיון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להורדת שיחה לחג השבועות: שיחה לחג השבועות לקוטי שיחות חלק ו פרשת יתרו שיחה א לקוטי שיחות חג השבועות חלק ח' להורדת המאמרים: מאמר ד"ה "וידבר אלוקים" מאמר ד"ה "ביום השני"מאמר ד"ה בחודש השלישי ומאמר ד"ה רני ושמחי