ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ד', יג’ בכסלו תשע”ט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מאמר ד"ה וישלח יהושע תשל"ו י"ל בקונטרס כ"ח סיון תשמ"ח

להורדת המאמר: וישלח יהושע.pdf להורדת ד"ה "ואתה תצוה" ומאמרים נוספים לחודש תמוז: מאמרים נוספים לחודש תמוז