ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ד', יג’ בכסלו תשע”ט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מאמר ד"ה תורה צוה לנו משה ה'תשכ"ג י"ל בקונטרס שמע"צ ושמח"ת ה'תנש"א

להורדת המאמר: תורה ציוה.pdf להורדת מאמרים נוספים לחודש תשרי: מאמרים נוספים לחודש תשרי