ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ד', י’ בתשרי תשע”ט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מאמר ד"ה "וידבר אלוקים את כל הדברים האלה" יום ב' דחג השבועות תשכ"ח י"ל בקונטרס חג השבועות תשמ"ט

להורדת המאמר: וידבר אלוקים.pdf