ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ו', י’ בחשון תשע”ט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

להורדת המאמרים לחודש אדר:על כן קראו לימים האלה פורים - חדש מאמר ד"ה "ואתה תצוה"מאמר ד"ה "וקבל היהודים"מאמר ד"ה "אלה פקודי"להורדת שיחה לחודש אדר:לקוטי שיחות פורים ויקרא חלק ז