ביאורים במאמרי רבנו
  www.biurim.022.co.il
ביאורים במאמרי רבנו
יום ג', כז’ בתשרי תשע”ח
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
מאמר ד"ה "וכל אדם לא יהיה באהל מועד וגו'" שבת פרשת האזינו, שבת תשובה תשכ"ג

להורדת המאמר: וכל אדם לא יהיה באוהל מועד.pdf לחץ להורדת מאמרים נוספים לחודש תשרי